BAGGRUND

Berit Møller Jensen
- født 1958

Virksomme Fortællinger er essensen af mig og det jeg kan. Det gør mig derfor virkelig glad, at mit arbejde kan gøre så stor en forskel.

Jeg har helt siden sidst i 1980'erne hjulpet mennesker, der af forskellige grunde var i svære situationer og kriser, og hele tiden videreudviklet og forfinet, hvordan jeg bedst kan hjælpe den enkelte der kommer. 

For mig er det væsentligt at arbejde på alle planer, hvilket vil sige med krop, tanker, følelser og åndeligt.
 

Jeg har i hovedtræk skabt Virksomme Fortællinger ud fra følgende:

Min retorikuddannelse og mit arbejde med at undervise i mundtlig formidling førte mig til historiefortællingen.
På et tidspunkt fik jeg lyst til at gå mere i dybden med fortællingerne, så i to år gik jeg på fuld tid på en teaterskole, hvor jeg bl.a. skrev og fortalte mine egne historier, som jeg senere optrådte med forskellige steder.
En væsentlig ting jeg lærte i disse år, var at mærke og forstå energi.

Fra ret tidligt i mit liv har jeg også interesseret mig for alternativ behandling, og jeg har løbende taget forskellige uddannelser.
Så en stor del af mit arbejdsliv har jeg arbejdet sideløbende med kommunikation, alternativ behandling og historiefortælling.

Efterhånden opstod ønsket om at kombinere nogle af tingene og jeg fik lyst til at arbejde med fortællingerne på en anden måde. Hvordan faldt på plads gennem et længere undervisningsforløb i bevidsthedstræning, som er en anderledes form for klarsyn, udvidet kommunikation, intuition. Jeg fik skabt intuitive fortællinger, som er grundlaget i Virksomme Fortællinger.

Jeg bruger også Virksomme Fortællinger i en kombination med retorik. Den kan du læse mere om under "Dig og dit unikke udtryk".

Det nyeste er at jeg er uddannet i Familieopstilling og Systemisk opstilling. Det betyder, at det kan indgå som en del af en session eller du kan vælge at vi kun arbejder med denne metode, hvor jeg selvfølgelig trækker på alt det jeg har af redskaber. 

 

Mine uddannelser:

Uddannet retoriker fra Københavns Universitet, med overbygning i stemmebrug m.m.
- har undervist i mundtlig retorik, stemmebrug, taleteknik, oplæsning og fortælling på lærerseminarier, højskoler, Folkeuniversitetet, Instituttet for Blinde og svagsynede m.v.

2 års uddannelse i Familieopstilling og Systemisk opstilling hos Isfo - Institut for Familieopstilling og Systemisk Opstilling.
1 års overbygning, som er afsluttet med bestået skriftlig opgave og praktisk eksamen, så jeg er certificeret opstiller.
Herudover videreuddannelse på kurser med Stephan Hausner, Ursula Franke og Albrecht Mahr.

En 2-årig kunstnerisk og terapeutisk uddannelse samt en 1-årig stemmeuddannelse, Stemmens Kraft, fra Center for Kreativitet og Teater.

2½ års bevidsthedstræning, en form for klarsyn, udvidet kommunikation, intuition, hos Jens Kristian Frederiksen.

Psykokinesiolog, uddannet efter Three In One Concepts.

Kinesiolog fra Centret for Koordineret Medicin.

Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter.

Herudover mange forskellige kurser og retreats i bl.a. meditation, healing, qi gong, Ikke voldelig kommunikation (girafsprog), fortælling, shamanisme m.v.

Jeg deltager løbende i grupper for inspiration og supervision.